Избрани Новини

След 23 години затишие: Започва работа по граничния пункт "Клепало“

Новият ГКПП ще свързва община Струмяни и община Берово в РСеверна Македония

„23 години ни делят от подписването на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония през 1999 г., в която е предвидено изграждането на граничен контролно-пропускателен пункт „Клепало“ между двете страни. Ангажиментът на правителството днес е ясно изразен и той e да започне максимално бързо работата по изграждането на граничния пункт“. С тези думи заместник-министърът на регионалното развитие и съпредседател от българска страна Деляна Иванова откри работната среща на Смесената експертна комисия в София днес. От македонска страна съпредседател е Зоран Попов, държавен секретар в Министерството на външните работи.

Експертите на двете страни имат за задача да определят основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасето, пресечната точка с границата, мястото на новия граничен пункт, необходимата инфраструктура, постройките, видовете товари, режима на функциониране, правните и нормативни въпроси.

„От нашата работа се очаква да определим основните характеристики на бъдещия граничен пункт, така че да има здрава основа, ясни параметри и срокове на изпълнението на проекта. Важно е да предвидим нуждите поне за десетилетие напред и да помислим за хората в региона, които търсят устойчиви решения, съобразени с всички законови изисквания“, коментира зам.-министър Иванова.

От своя страна съпредседателят Зоран Попов посочи, че проектът е в интерес и на двете страни. „Винаги сме били отворени за диалог, вярвам, че и сега ще е така – не заради европейската перспектива, не заради Европа, а заради нас. Трябва да го направим за доброто на двете страни“, каза в обръщението си той.

Предстои Смесената експертна комисия в кратък срок да изработи свои вътрешни правила за работа, да стартира техническата подготовка на проекта, така, че да получи заделеното европейско финансиране, да се изработят общи устройствени планове, да стартират отчуждителни процедури за трасето.

9,3 млн.лв. са предвидените средства за изграждане на ГКПП „Клепало“. Те са заделени в Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония за периода 2021-2027 г.

Водещият мотив за ускореното изграждане на новия пункт е необходимостта от укрепване на регионалната свързаност, улесняване на нарастващия трафик на хора и стоки между двете страни и отключване на икономическия потенциал в пограничния регион. Преминаването през „Клепало“ ще спестява разстояние и време и ще окаже благоприятни ефекти на околната среда с намаляване на концентрацията на вредни емисии.

С две свои решения през март тази година Министерският съвет определи членовете на смесената комисия от българската страна и посочи областния управител на Благоевград да възлага проектирането и изграждането на пункта.

В Смесената комисия са включени представители на МРРБ, МВР, МВнР, Агенция „Митници“, Министерство на транспорта, Дирекция „Граничен контрол“, Българска агенция по безопасност на храните, Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Областна администрация Благоевград и Община Струмяни.

 Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)