Избрани Новини

Десетте най-големи общини – с достъп до 1 млрд.лв. от "Развитие на регионите“

Това са Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград

Десетте най-големи общини ще имат достъп до над 1 млрд.лв. за подобряване на средата на живот по новата програма „Развитие на регионите 2021 – 2027 г.“ (ПРР). Средствата са заделени в Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и са планирани за следващите 7 години. От общото финансиране 850 млн.лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а 199 млн.лв. е националното съфинансиране, съобщават от МРРБ.

10-те големи общини, определени за основни центрове на растеж са Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Две са задължителните условия, с които трябва да се съобразят местните власти, за да получат финансиране на проектите. 

Първото е мерките, които искат да приложат, да бъдат предвидени в плановете за интегрирано развитие на общините,  разработени от общинските власти при спазване на подхода „отдолу – нагоре“ при предлагането на проектите. 

Второто условие е проектите, с които общините ще кандидатстват за финансиране за пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура, да съответстват на картите за нуждите в сектора, изготвени от съответните държавни органи и те да се отразени в плановете за интегрирано развитие. Кандидатите от всяка от общините сами решават за какви проекти да кандидатстват. Ресурсът във всеки от клъстерите е достатъчен да покрие редица дейности, насочени към подобряване на градското развитие. Важно условие е всяко предложение да получи и подкрепата на гражданите, тоест да бъде обсъдено с него и прието от местното население.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)