Избрани Новини

Над 6500 проверки извършиха ДГС-та и ИАГ за три дни

Съставени са общо 109 акта и 82 констативни протокола

Държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите извършиха общо 6 553 проверки за периода 29 - 31.03.2022 г.

116 екипа горски инспектори на регионалните дирекции по горите към ИАГ участваха проверки по контрола за спазване на горското и ловно законодателство. На територията на цялата страна общият им брой е над 3200. Проверени са повече от 270 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 460 обекта за добив на дървесина, близо 1550 транспортиращи дървесина превозни средства, 955 риболовци и физически лица.

Горските инспектори от регионалните дирекции по горите за посочения период са съставили 82 констативни протокола и 83 акта за установени нарушения по Закона за горите.

Задържани са над 16 плътни куб.м обла строителна дървесина и 59 пространствени куб.м дърва за огрев, три моторни превозни средства, един кон, една каруца и един моторен трион.

Проверки са извършени и от служители на Изпълнителна агенция по горите. В района на с.Черниче, община Симитли, е задържано моторно превозно средство, натоварено с 20 пр. куб.м дърва за огрев. Дървесината е била маркирана с контролна горска марка. При проверката е установено, че за транспортирането й не е издаден превозен билет, доказващ законния ѝ произход. За установеното от служителите на ИАГ е изготвен констативен протокол и акт за нарушение на Закона за горите.

При проверка от служители на ИАГ и РДГ София в обект, в който постъпва, преработва се и се експедира дървесина, е установено, че се съхраняват 16,27 пл. куб.м обла строителна дървесина, маркирана с контролна горска марка и производствена марка, но без превозен билет, доказващ законосъобразността на произхода ѝ. Системата за постоянно видеонаблюдение на обекта не е отговаряла на нормативните изисквания. Проверяващите са съставили констативен протокол, с който е спряна дейността на обекта и са задържани производствената марка и дървесината. На собственика са съставени два акта.

В землището на с.Мирково служители на РДГ София са установили, че физическо лице съхранява 8 кубика дърва за огрев, немаркирани и непридружени с превозен билет. Съставен е акт на собственика, с който е задържана незаконната дървесина.

За периода от 29 до 31.03. 2022 г. включително служителите в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите са извършили общо 3 353 проверки.

Проверени са 1 003 обекта за добив на дървесина, 884 броя превозни средства, 16 риболовци и 360 други физически лица.

Съставени са 26 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 91,53 плътни куб.м дървесина, 43,80 пространствени куб. м дърва, 4 моторни превозни средства, една каруца и един моторен трион.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)