АУБ и Общината организират семинари за хората, които се грижат за лица с деменция

Първият е на 4 и 11 април, а вторият на 9 и 16 май

Американският университет в България (АУБ) и дирекция „Социални дейности“ към Община Благоевград разработиха съвместно два обучителни семинара, предназначени специално за нуждите на персонала в Дома за пълнолетни лица с деменция в с.Падеш. За да могат всички желаещи да се включат, семинарите, озаглавени „Повишаване на качеството на живот, когнитивното функциониране и комуникацията на лица с деменция”, ще се провеждат в два последователни понеделника: първият на 4 и 11 април, а вторият на 9 и 16 май. Семинарите ще се водят от проф.Феликс Диаз, който преподава психология в АУБ.
Проф.Диаз, с помощта на други преподаватели от университета, в момента разработва и наръчник за лица, които се грижат за хора с деменция. Наръчникът ще бъде публикуван до края на годината и ще бъде достъпен безплатно, както в цифров формат, така и отпечатан на хартия.
Финансирането на проекта се осъществява частично от мрежата на университетите „Отворено общество”, от Oбщина Благоевград и от преподаватели, студенти и служители на АУБ.
Семинарите първоначално са разработени в сътрудничество с асоциация „Алцхаймер България“ и през юли/август 2021 г. се провеждат в общините Тополовград, Свиленград и Гоце Делчев.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен