Избрани Новини

СФСМВР работи активно за трайна и устойчива промяна на МВР

На регионален форум в Благоевград ще представи визията за реформа и мерките, с които да стартира

Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) в последните 10 години работи активно за трайна и устойчива промяна на МВР, която да гарантира качество на доставяната услуга „сигурност“ на всички български граждани, както и да се превърне в работно място, което осигурява здравословни и безопасни условия на труд, които включват и активна грижа за физическото и психичното здраве на работещите в
институцията.
В последните две години в рамките на проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на
работното място“, финансиран от Иновация Норвегия, СФСМВР направи три изследвания, които са ключови за гражданите на Република България и сред работещите в МВР. СФСМВР изследва факторите, причиняващи професионален стрес и промяната, която е настъпила в периода 2015-2020 г. (през 2013 г. Федерацията направи за първи път в МВР оценка на професионалния стрес). Успоредно в това беше направена оценка на риска на работното място в общо 9 работни места – в 3 РУП, 3 РСПБЗН и 3 ГКПП. А последното изследване е количествено и представително за МВР, което установява основните очаквания на служителите за решаване на проблемите във ведомството и ролята на СФСМВР в този процес.
Тези изследвания освен че са уникални за МВР, бяха и основополагащи за разработване на дългосрочна визия за устойчива реформа, която да превърне вътрешното ведомство в институция, която е привлекателно работно място за младите хора и отговаря на реалните потребности на гражданите на Република България. Разработената от СФСМВР визия за реформа бе представена на Национален дебат през 2021 г., в който участваха представители на политически партии – част, от които в момента управляват Република България, академичната общност, неправителствени и синдикални организации и медии. По време на националния дебат бе одобрена предложената от СФСМВР визия за реформа, която като виждане е споделена и от представители на всички политически партии в 47-то НС.
Преди да се пристъпи към реално стартиране и реализиране на мерките, които са
разработени от СФСМВР, биха желали да ги обсъятм с представители на заинтересованите страни на регионално ниво.
В тази връзка ще се проведе регионален форум в Благоевград днес в зала „22-ри септември“ на пл.„Георги Измирлиев-Македончето“ 1.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)