Психолози и педагогически съветници обсъждат темата за насилието в Банско

Семинарът е под надслов "Правата на децата в цифрова среда и практики по превенция на насилието“

От 21 до 23 март в Банско се провежда обучителен семинар за училищни екипи – психолози, педагогически съветници и ръководители на образователни институции под надслов „Правата на децата в цифрова среда и практики по превенция на насилието“.
Работната среща, организирана от Държавната агенция за закрила на детето и Регионалните управления на образованието, беше открита от зам.кмета на Община Банско Костадин Атанасов.
В приветствието си към участниците в семинара Костадин Атанасов посочи, че в тези трудни за всички времена грижата за сигурността на децата е първостепенна отговорност на обществото. Особено актуален е този въпрос през последните учебни години, когато децата пребивават и по задължение продължително време в цифрова среда.
Председателят на ДАЗД д-р Лилова подчерта, че изборът на Банско за домакин на срещата е не само заради чудесните условия за работа, но и заради постиженията на общината в организирането на летните програми за децата.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен