Избрани Новини

Мобилни екипи на "Бюро по труда“ в Благоевград и Сандански се срещнаха с бежанци

Консултирани са общо десет украински граждани

Във всяка Дирекция „Бюро по труда“ на територията на област Благоевград е сформиран мобилен екип за предоставяне на услуги на работодатели и на граждани от Украйна с оглед осигуряване на възможности и съдействие за достъп до пазара на труда.
Мобилните екипи организират и провеждат срещи с работодатели и граждани от Украйна за:
- Информиране и консултиране за възможностите за отразяване на потребностите в електронните формуляри за работодатели и украински граждани, публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта;
- Пряко съдействие на украински граждани за попълване на анкетния формуляр, чрез посещения на място в местата за настаняване;
- Информиране и консултиране на работодателите за възможностите да подават заявки за свободни работни места, при наличие на желание за наемане на украинци;
- Организиране и провеждане на различни групови мероприятия от типа на информационни дни, трудови борси, дни на работодателя и други, с цел подкрепа на трудовата заетост на украинските граждани.

Срещи на мобилните екипи са организирани и проведени в Благоевград и Сандански и са посетени два обекта. Информирани и консултирани са общо 10 /десет/ украински граждани. Предоставена е необходимата информация за възможностите за осигуряване на заетост, проучени са нагласите за работа на лицата, професионален опит, образование и умения. Проведени са разговори и с работодатели, които ще обявят свободни работни места за граждани от Украйна.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)