Избрани Новини

Готов е първият водоизточник в ДГС "Кресна”

На различен етап на строителство са останалите 5 водоизточника

Завърши строителството на първия от 6-те водоизточници, предназначени за осигуряване на вода при гасене на горски пожари, които ЮЗДП изгражда по подмярка 8.3. от Програмата за развитие на селските райони. Проектът се изпълнява на територията на държавните горски стопанства в Кресна и Симитли, които заради спецификата на региона и преобладаващите иглолистни гори са с висока степен на пожарна опасност. От бързата реакция на екипите зависи своевременното овладяване и недопускане разрастването на огъня.
Водоемът, който предстои да бъде пуснат в експлоатация, е в местността Сарачевото, землището на с.Влахи, на територията на „ДГС Кресна”. Изграден е от стоманобетон със защитна мрежа. Обемът му е 100 куб.метра, като захранването с вода ще става по естествен гравитачен път от близкото дере. Изграден е и път с дължина 800 метра, който да осигурява достъп на противопожарната техника до водоизточника.
На различен етап на строителство са останалите 5 водоизточника, разположени в землищата на Кресна и на селата Горна Брезница, Долно Осеново, Мечкул и Сухострел, както и на пътищата до тях. Общата инвестиция е за близо 2,9 милиона лева. Крайният срок за изпълнение на проекта е средата на 2023 г.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)