Отличиха млади лекари в конкурс "Моят запомнящ се пациент"

Мисия

14-03-2022, 13:02

Снимка:

МБАЛ "Сърце и мозък" - Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Участници от всички болници на Института в страната се събраха в МБАЛ "Сърце и Мозък" - Плевен за връчването на наградите

Българският Кардиологичен Институт обяви отличените в първото издание на конкурса "Моят запомнящ се пациент" за 2021 г. Участници от всички болници на Института в страната се събраха в МБАЛ "Сърце и Мозък" - Плевен за връчването на наградите.

"За нас пациентът винаги стои на първо място. Освен това не спираме да обръщаме внимание и на нашето научно развитие, защото нашата цел е да сме водеща медицинска и научна организация не само в страната, но и в цяла Югоизточна Европа“, посочи при награждаването проф. д-р Яна Симова - изпълнителен директор на Българския Кардиологичен Институт.

Към присъстващите се обърна и административният директор на болница ,Сърце и Мозък‘ Плевен, Мартин Митев, който отбеляза огромния интерес към конкурса от страна на всички клиники на БКИ и намерението инициативата да се превърне в ежегодна.

Идеята за конкурса "Моят запомнящ се пациент" е на д-р Анюта Иванова - член на Съвета на директорите на БКИ, която сподели: "Убедена съм, че това е една добра инициатива, която ще надграждаме. Мисията на БКИ е да изследва задълбочено проблемите на своите пациенти, да им предостави висококачествени здравни грижи и да се ангажира с продължаващото обучение и професионалната квалификация на нашите лекари."

След обсъждане на представените случаи, научно жури от хабилитирани лица отличи три от тях:

Първо място: Клиника по Медицинска онкология МБАЛ ,Сърце и Мозък‘ Плевен за статията: „Ерата на прецизната медицина: Клиничен случай за ALK+недребноклетъчен белодробен карцином и преглед на терапевтични възможности“. Автори: доц. Н. Чилингирова, д-р М. Цакова, д-р Д. Дамянов;

Второ място: Клиника по Кардиология МБАЛ ‚Сърце и Мозък‘ Плевен за статията: „Левостранна имплантация на двукухинен кардиостимулатор с предсърден електрод имплантиран в дяснопредсърдното ухо и деснокамерен електрод имплантиран чрез „loop and drop-down” - методите при пациент с персистираща лява горна празна вена“. Автори: д-р Н. Петров, проф. Я. Симова, д-р П. Павлов;

Трето място: Клиника по Кардиохирургия МБАЛ ,Сърце и Мозък‘ Плевен за статията: „Пълен дебранчинг на аортната дъга и ТЕВАР без екстракорпорално кръвообращение“. Автори: д-р Н. Бончев, д-р Ал. Георгиев, д-р Й. Красналиев.

Всички интересни случаи ще бъдат публикувани в списание Кардиология & Кардиохирургия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен