Избрани Новини

ВАС установи конфликти на интереси при кмета на Разлог

Инж.Герчев се е назначил за ръководител на проект за саниране на сградата на гимназията

Върховният административен съд установи конфликт на интереси от страна на кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев. Решението на съда гласи, че в нарушение на законовата уредба по механизация на селското стопанство в Разлог. За това е получил възнаграждение, което впоследствие той е дарил на Българската православна църква и здравното заведение, но въпреки това квалифицираното законово нарушение остава, информира БНР.

КПКОНПИ смята още, че са налице и трите кумулативни предпоставки за наличието на конфликт на интереси – лице, заемало публична/ заемащо висша публична длъжност (Красимир Герчев, в качеството му на кмет), упражнени от същото правомощия по служба (проверка и приемане на графици за отчитане на часовете положен труд и отчетните доклади в периода от 29.07.2017 г. до 31.01.2019 г., изготвени от него самия, в качеството му на Ръководител на проект) и негов личен частен интерес, произтичащ от това, че като Ръководител на проект по Административния договор, Герчев получава възнаграждение, на база на издадените от него самия в качеството му на кмет актове, с които е приемал отчетения, пак от него самия като Ръководител на проекта, труд.
Предстои заседание на общинската избирателна комисия в Разлог, която все още не е заседавала за взимане на решение, тъй като е е необходимо да приложи към уведомителното си писмо задължителните заверени преписи на решенията на Административен съд – Благоевград и ВАС, поради което ОИК – Разлог е изпратила писмо, че очаква и съдебните решения. След получаването им, предстои заседание на общинската избирателна комисия.
Тъй като съдебното решение квалифицира нарушение на Закона за конфликт на интереси и кметът на община Разлог инж.Герчев има наложени 3 санкции от по 5 000 лв., отнемане от него в полза на общината на сумата от 2 494,15 лв. /възнаграждението му като кмет за дните, в които е работил и като ръководител на проекта/ и отнемане на още 5 087,68 лв., които са получени за работата начело на проекта. Тъй като според императивния текст на чл. 42 на ЗМСМА, „правомощията на кметовете се прекратяват предсрочно при влизане в сила на акт, с който се установява конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество“, КПКОНПИ е уведомила Общинската избирателна комисия на Разлог писмо с вх. №206/22.02.2022 г., с което членовете на ОИК са уведомени, че решението на ВАС вече е в сила и те трябва да предприемат по-нататъшни действия. 

ЕТО И РЕШЕНИЕТО НА СЪДА:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/df38772141d1347cc22587dd00542c76?Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов