Всички ученици от I до IV клас в област Благоевград се връщат в клас

За паралелките от V до XII клас се въвежда смесена система

Съгласно заповедта на директора на Рагионалната здравна инспекция в Благоевград за паралелките от V до XII клас се въвежда смесена система, като училищните директори определят кои класове да започнат присъствено втория учебен срок и кои ще се обучават от разстояние в електронна среда. Дистанционното обучение не може да продължи повече от една седмица. Всички ученицище бъдат тествани за Ковид-19 преди началото на учебните занятия. От днес в клас се връщат 50% от учениците от 5-ти до 12 клас в област Благоевград. Остава в сила вечерният час за учениците.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен