В Кресна ще заработи електронен регистър за разделно сметосъбиране

Ще може да се ползва от началото на февруари

От началото на февруари в община Кресна ще заработи първият собствен електронен регистър в услуга на гражданите и фирмите.
Електронният регистър за разделно сметосъбиране ще предоставя възможност дейностите по регистрация на граждани и фирми, предоставянето на чували и отчитането/самоотчитанете на извършените дейности по сметосъбиране да се осъществяват в изцяло електронна среда, без да се налага да бъде отпечатан дори лист хартия.
Електронният регистър за разделно сметосъбиране (съкр. ЕРРС) ще позволи на гражданите и фирмите, които са заявили, че ще събират разделно отпадъци да извършват целогодишно самоотчети по телефона или на адреса на регистъра в Интернет и в резултат през следващата година, както декларира кметът на община Кресна Николай Георгиев, таксите за смет на техните имоти да не бъдат променяни.
Кампанията по регистрация за разделно сметосъбиране в община Кресна продължава.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"