Благоевградско младежко сдружение бе домакин на международен младежки обмен

Volunteering-a path to employability насърчава доброволчеството сред младите хора

Благоевградско младежко сдружение Про Вижън Интернешънъл бе домакин на международен младежки обмен Volunteering-a path to employability, насърчаващ доброволчеството сред младите хора. Млади хора от Великобритания, България, Испания и Италия в рамките на една седмица дискутираха проблемите с младежката безработица, както и ползите от доброволчеството като начин за развиване на ценни умения и компетенции, които биха направили младите хора по-конкурентноспособни на съвременния пазар на труда.

По време на обмена младите хора имаха възможност да се запознаят с различни програми за доброволчество и обучение - като Европейски корпус за солидарност, Еразъм+, Ротари, програмите на ООН, Италианска гражданска служба/Italian civil service/ и други. Чрез проекта младите хора преоткриха доброволчеството като ценност, като съществена част от демократичното гражданско общество и като начин да придобият ценни меки умения. В  резултат от проекта младежите създадоха онлайн списание с различни възможности за мобилност, обучение и доброволчество за младите хора:

 https://issuu.com/provisioninternational/docs/newsletter_a3e57513093bff?fbclid=IwAR10Z1CqaPm6RiW-XFIVtcikbVuwpOuijNAIAvlpkuKbXRdl99ywz-g-5rU

Младежкият обмен Volunteering-a path to employability се организира с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ - програма за мобилност, обучение и образование в Европа.

Ако и ти си млад човек /13+/ и имаш желание да се развиваш, да пътуваш, да трупаш нови знания и умения, да бъдеш доброволец, може да се свържеш с екипа на Про Вижън https://www.facebook.com/ProVisionInternationalСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"