Въвеждат допълнителни противоепидемични мерки в област Кюстендил

Забраняват се посещенията на непълнолетни лица в МОЛ, кина, ресторанти, кафенета без придружител

От 28 януари влизат в сила нови, допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Кюстендил, решиха по време на онлайн заседание членовете на Областния оперативен щаб. Заседанието бе свикано от областния управител Катя Димитрова, в него се включи и нейният заместник Любомир Терзийски.

За новите, допълнителни мерки предстои издаване на Заповед на РЗИ – Кюстендил, която ще бъде съгласувана с главния здравен държавен инспектор доц.Ангел Кунчев.

„Ние сме в клъстер 4 и сме навлезли в етап 3, което изисква предлагане и приемане на решения за допълнителни противоепидемични мерки“, заяви директорът на РЗИ – Кюстендил д-р Златко Величков, като отчете, че областта е в тъмночервената зона.

Предстои въвеждането на следните временни противоепидемични мерки на територията на област Кюстендил, считано от 00:00 часа на 28.01.2022 г. до 00:00 часа на 18.02.2022 г., както следва:

Присъствен образователен процес за 50% от паралелките с ученици от V до XII клас с въведена ежеседмична ротация, както следва: присъствено да се обучават учениците от I до IV клас и от V, VII, X и XII клас на 28.01.2022 г. и за периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. Присъствено да се обучават учениците от I до IV клас и от VI, VIII, IX и XI клас за периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. Преустановява се присъственият учебен процес за учениците от V, VII, X и XII клас за периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. Преустановява се присъственият учебен процес за учениците от VI, VIII, IX и XI клас за 28.02.2022 г. и за периода от 7.02.2022 г. до 11.02.2022 г.
Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, считано от 00:00 часа на 28.01.2022 г. до 18.02.2022 г., с изключение на: Областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания при спазване на определени противоепидемични условия.
Преустановяват се присъствените групови занятия с деца в езиковите центрове, образователните центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
Забраняват се посещенията на непълнолетни лица в търговските центрове тип МОЛ, кина, ресторанти, кафенета и други без придружител – родител/настойник или друго лице, полагащо грижи за непълнолетния.
Забраняват се посещенията на непълнолетни лица след 22:00 часа в питейните и нощни заведения.
Ограничение до 50 % в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейности със значение за общественото здраве, игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване при спазване на подхода със „Зелен сертификат“.
Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ на територията област Кюстендил, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадии. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност във всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Кюстендил, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
По време на заседанието д-р Златко Величков даде информация за поставените ваксини на територията на областта - 72 362, пълният курс са завършили 34021 лица, поставени бустерни дози са 11673. Относно заболелият медицински персонал в областта към вчерашна дата: има двама заболели лекари и една медицинска сестра. Той представи данни за свободните легла за неусложнени пациенти и за интензивно лечение.

Д-р Величков отчете и извършените проверки за периода 17 – 23 януари: от РЗИ са извършени 23 проверки, 38 от ОД на МВР и 27 от ОДБХ – Кюстендил.

Д-р Александър Величков от МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ сподели, че натискът към Спешно отделение е 2-3 пъти по-голям от обичайния, но натискът към болницата е наполовина от предходни ситуации.

Представителите на трите болници и на останалите областни институции също изразиха своята подкрепа към предложените мерки.

Мая Стойчева от РУО припомни, че учениците са във ваканция от 31 януари и ще бъдат присъствено на 7 февруари. Началникът на РУО обясни, че има налични тестове. „На етап сме, в който започват национални олимпиади и състезания. Мисля, че при спазване на изискванията и тестове на учениците, на педагогически и непедагогически персонал, няма да има проблем да се проведат“, посочи Стойчева.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"