Двама пожарникари от Кюстендил ще участват в конкурса "Пожарникар на годината“

Това са инспектор Георги Милков от Оперативния център и мл.експерт Ради Марков – началник на дежурна смяна

Днес на церемония в РСПБЗН - Кюстендил за приключване на областния етап от Националния конкурс „Пожарникар на годината“ бяха наградени двамата служители. Те бяха излъчени, след като комисия разгледа предложенията и резултатите от дейността през 2021 г.

Грамотите връчи директорът комисар Светослав Георгиев. Двамата служители ще продължат състезателното участие в националния етап на конкурса, а мотивите да  бъдат отличени са за цялостен принос в изпълнението на задачите.

Инспектор Георги Милков организира управлението на ресурсите на звената за ПБЗН при РДПБЗН – Кюстендил при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Взаимодейства с основните и други съставни части на ЕСС, държавни органи и институции, местното самоуправление, неправителствени организации. Поддържа постоянна готовност за осъществяване на дейността съобразно длъжностните си задължения и стриктно изпълнява отдадените заповеди и разпореждания на ръководителите си. Участва в установяването на причините за възникнали пожари и изготвя пожаро-технически експертизи. Разработва и актуализира планове за пожарогасене. Инспектор Георги Милков провежда ежемесечно пожаро-такически занятия със служителите от РСПБЗН при РДПБЗН - Кюстендил. Провежда тренировки за установяване състоянието и готовността на системата за ранно предупреждение и оповестяване.

Инспектор Милков проявява изключителна инициативност, съобразителност и себеотрицание при изпълнение на служебните си задължения. Участва в управлението на силите и средствата в гасенето на 18 пожара с материални загуби през 2021 г. на територията на областта, изискващи съсредоточаването на повече сили и средства. По-характерни са пожарът на леки автомобили в с.Коняво, община Кюстендил, пожарът в помещение за 40 животни в Кюстендил, местността „Полски имоти”. Проявява висок професионализъм с използване на всички тактически възможности на пожарната техника. Лично е ръководил дейностите при ликвидиране на 2 инциденти с източници на йонизиращи лъчения, постъпили от ГКПП – Гюешево за превоз на радиационно излъчващи материали от превозни средства, преминаващи през пункта, 1 инцидент с опасни вещества и материали, 2 произшествия за оказване на помощ, издирване и спасяване на изчезнали хора.

Инспектор Георги Милков участва в погасяване на 5 мащабни горски пожари в с.Долно село, с.Чудинци, с.Ломница, община Кюстендил, с.Ваксево, община Невестино, с.Фролош, община Кочериново. При възникналите горски пожари обстановката беше сложна – продължителни, мащабни, с висока интензивност пожари, застрашени населени места, труднодостъпни терени, високи средни денонощни температури, ниска атмосферна влажност, прогресивно влошаващи се условия, засегнати населени места – жилищни и стопански сгради.

Младши експерт Ради Марков  е заслужил отличието с участието си  в гасенето на 24  пожара с материални загуби през 2021 г. Като от тях са 11 в жилищни, административни и други непроизводствени сгради; 4 -  в транспортни средства; 3 - горски пожари; 1 -  в спомагателни, временни или паянтови постройки; 1- полски пожар и други пожари.

При произшествията, в които е  участвал като ръководител на дежурна смяна, са спасени множество сгради, значителни горски площи, земеделски посеви и друго имущество.

Ради Марков участва в погасяване на следните мащабни горски пожари през летния пожароопасен сезон:

- с.  Чудинци, община Кюстендил, пожарът е обхванал обща площ от 2 630 дка горски и земеделски площи, както и отделни сгради в населеното място. Спасени от пожара са 12 сгради и 2000 дка иглолистна гора;

- с.Тишаново, община Невестино, пожарът е обхванал обща площ от 1 150 дка, от които горска територия, сухи треви и храсти, унищожени са и няколко постройки в населеното място. Спасени са 20  сгради и 2 000 дка смесена гора;

 - с.Ломница, община Кюстендил, пожарът e обхванал обща площ от 520 дка иглолистна и широколистна гора, сухи треви и храсти. Засегнати от пожара са отделни къщи и постройки в населеното място. Спасени са 7 сгради и 300 дка смесена гора.

Националният етап на конкурса „Пожарникар на годината“ ще приключи през месец февруари.   Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"