Избрани Новини

Община Петрич предлага онлайн обучение за седмица за учениците от 5 до 12 клас

Очаква се решението на МОН

Община Петрич предлага в онлайн обучение за седмица да преминат учениците от 5 до 12 клас. Очаква се решението на МОН.
Тревожна е получената и обобщена информация от училищата и детските градини на територията на община Петрич за отсъстващите деца, ученици и учители. Към момента вече 32 паралелки се обучават в електронна среда от разстояние, което е с 10 повече от предходната седмица или около 14 % от общия брой. Отсъстващите от училище ученици са близо 1 300, което съставлява около 25% от всички ученици. От отсъстващите под карантина са 520 ученици, 783 не са в класните стаи по други причини. Нараства и броят на отсъстващите учители – 82-ма са те към този момент или около 16%. Очакват се резултати от лабораторни изследвания и за още няколко учители по-късно през деня. Общата справка за заболеваемостта в община Петрич също е много тревожна. По данни на РЗИ - Благоевград на база 14 дни, в общината са регистрирани около 760 случая, което прави над 1500 души на 100 000 население. За предходната седмица са регистрирани близо 440 случая, а само през вчерашния ден диагностицираните са над 135 души.
Това са причините, поради които Община Петрич предлага преминаване на учениците от прогимназиален и гимназиален етап в онлайн среда на обучение за срок от една седмица.
Предложението се изпраща на вниманието на РЗИ – Благоевград и РУО – Благоевград. Очаква се решение от компетентните органи.
В детските градини на община Петрич отсъстват повече от 54 на сто от децата. В село Самуилово групата временно преустановява дейността поради голям брой отсъстващи деца – повече от 85 на сто. Отсъстващите учители и непедагогически персонал в детските градини са съответно – 15 учители и 18 непедагогически персонал (в т.ч. медицински сестри). Под карантина са 6 групи в детските градини.


Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май