Избрани Новини

Установиха нарушение в природна забележителност "Мелнишки пирамиди“ (снимки)

Вблизост до установените незаконни действия е имало и други подобни нарушения

РИОСВ - Благоевград провери сигнал за изкопни дейности и унищожаване на дървета в защитена територия – природна забележителност „Мелнишки пирамиди“.

Инспекцията е извършена след намесата на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов от РИОСВ съвместно с представители на община Сандански, районното управление на полицията, служители на Държавно горско стопанство (ДГС) - Сандански и кмета на Мелник Сашо Филипов.

На място е установено, че е засегната защитената територия в обхвата на скат и прилежащото сухо дере. Земята от ската е използвана за засипване и мястото е заравнено. Засегнатата територия е на площ от около 2 дка и се намира непосредствено до църквата „Св.Петка“. В обхвата на засегнатата площ е премахната дървесна растителност, която е конфискувана от ДГС - Сандански.

Увредената площ попада в границите на защитената територия по смисъла на Закона за защитените територии и е в обхвата на две защитени зони – „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици, и „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

За установените нарушения РИОСВ - Благоевград ще сезира прокуратурата. Когато бъде открит нарушителят, инспекцията ще му състави акт. През последните години в близост до установените днес незаконни действия е имало и други подобни нарушения, затова инспекцията очаква прокуратурата и полицията този път да установят нарушителя.



Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов