Дават на съд земеделец, фалшифицирал документи, за да вземе 156 хил.лв. субсидия

Декларирал, че е наемател на земеделски земи в областите Ямбол и Стара Загора

Окръжна прокуратура-Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу С.Р., привлечен към наказателна отговорност за извършено от него престъпление по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2 от НК.

От м. декември 2018 г. обвиняемият С.Р. бил едноличен собственик на капитала на „А.Б.Р.“ ЕООД. Дейността на представляваната и управляваната от него фирма била свързана с производство и продажба на селскостопанска продукция. Дружеството било регистрирано като земеделски производител в Интегрираната система за администриране и контрол на Държавен фонд „Земеделие“.

В периода 02.01.2019 г. - 17.04.2019 г. били подписани договори за наем на земеделска земя, по които „А.Б.Р.“ ЕООД е наемател на земеделски земи в областите Ямбол и Стара Загора.

На 16.05.2019 г. обвиняемият С.Р. лично подал в Областна служба „Земеделие“ заявление за подпомагане 2019 г. – форма за ЕТ/юридически лица, с фирма „А.Б.Р.“ ЕООД. В него вписал, че кандидатства по няколко схеми и мерки, финансирани от фондове на Европейския съюз и от националния бюджет. Попълнил и подписал всички изискуеми документи. Месец по-късно по негово искане заявлението било редактирано, като към първоначално заявените са добавени още схеми и мерки. В приложената таблица за използваните парцели бил премахнат този в района на с.Гранитово, община Елхово. Вместо него били добавени 30 други с обща площ 208,91 ха в общините Севлиево, Перник, Летница, Луковит, Радомир. В действителност той нямал сключени валидни договори, даващи му право да ползва тези имоти.

С действията си обвиняемият С.Р. целял управляваното от него дружество „А.Б.Р.“ ЕООД да получи субсидия в размер на 156 007,51 лева.

В хода на образуваното досъдебно производство са били събрани доказателства за това, че обвиняемият е представил неверни сведения при кандидатстването за получаване на финансова помощ. Към момента на подаване на редактираното заявление за подпомагане и документите към него, управляваното от С.Р. дружество не ползвало посочените парцели по предназначение и на правно основание, нито ги стопанисвало и поддържало в добро екологично и земеделско състояние.

Предстои делото срещу обвиняемия С.Р. да продължи в съда.



Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"