Избрани Новини

Наематели и концесионери в Благоевград с финансови облекчения от 30%

Ще се възползват от тях само ако нямат задължения към Общината

Вноските по всички сключени договори за наем и концесии, касаещи общински имоти, с изключение на общинските жилища, ще бъдат намалени с 30 %. Единственото условие е наемателите и концесионерите да нямат задължения към Община Благоевград към 31.12.2021 г., като разсрочените плащания не попадат в хипотезата на отстъпката.
Решението бе взето на редовно заседание на Общинския съвет и касае периода 21.10.2021 г. - 31.03.2022 г.
Всички наематели на общински обекти и такива със сключени концесионни договори, които към момента имат задължения към Община Благоевград, могат да ги погасят до 10.00 часа на 31 декември, като плащането се извършва на касите на партера на общинската  администрация.
Сумите могат да бъдат преведени и по банков път, а сметката на Общинска администрация е: IBAN BG87SOMB91308413725344, BIC: SOMBBGSF.
Икономическата мярка е в подкрепа на бизнеса предвид продължаващата епидемична обстановка в страната и наложените противоепидемични мерки, които оказват значително негативно влияние върху икономическите условия за развитие на местния бизнес.


Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден