Избрани Новини

Внесоха в съда обвинителен акт срещу полицейски служител

Обвиняем е за неправомерно получаване на парично обезщетение за временна неработоспособност и др.

Районна прокуратура-Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу К.К., полицейски служител, привлечен към наказателна отговорност за извършени от него престъпления по чл. 311, ал. 1, чл. 212, ал. 1 и по чл. 319, пр. 2 от НК – съставяне и използване от длъжностно лице на официален документ, удостоверяващ неверни обстоятелства, неправомерно получаване на парично обезщетение за временна неработоспособност и скриване на неизключително нему принадлежащи документи.

Разследването по образуваното досъдебно производство е проведено след извършена проверка във връзка с постъпил сигнал. Тя е била възложена през м. декември 2019 г. на дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР по повод действия на полицейски служител и е приключила с данни за извършено престъпление.

През м. януари 2021 г. К.К. е бил привлечен в качеството на обвиняем. По делото са проведени разпити с 28 свидетели, предимно разследващи полицаи от състава на ОД на МВР гр. Благоевград.

По досъдебното производство, приключило с внесен в съда обвинителен акт, е установено, че на 03.02.2016 г. обвиняемият К.К. съставил докладна записка, в която отразил за претърпяна от него злополука след прибиране от работа. Посочил за преглед при личния си лекар, като му било предписано лечение и издаден болничен лист.

По така депозираната докладна записка, началник отдел „Разследване“ извършил проверка и категорично установил, че отразените в нея от полицейския служител обстоятелства не отговарят на действителността. К.К. депозирал и друг болничен лист, удостоверяващ неработоспособност, с посочена невярна диагноза. Впоследствие от НОИ по сметката на обвиняемия му била преведена сума от 1162,91 лева, като обезщетение за временна неработоспособност.

По делото са събрани доказателства и за извършеното от К.К. скриване на неизключително нему принадлежащи документи. На неустановена дата в периода от 22.06.2020 г. до 26.03.2021 г. К.К. скрил материали по преписка, заведена в деловодството на 02 РУ при ОД на МВР гр. Благоевград, касаеща проверка срещу разследващи полицаи. Той знаел, че те са необходими на проверяваните лица за завеждане на гражданско дело. Посредством укриването на материалите по преписката и непредаването им за архивиране обвиняемият целял да им прегради възможността да заведат частно дело в съда с оглед защита на правата им. По делото са били приложени извлечения от Централизираната информационна система за документооборота в МВР, от която е видно, че последно материалите по исканата преписка са били предаден на ръка на К.К.

Предстои делото да продължи в съда.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)