Съдът оправда екскмета на Петрич Вельо Илиев

Главният счетоводител М.П. отнесе условна присъда

Окръжен съд - Благоевград оправда екскмета на Петрич Вельо Илиев. Съдът прие, че липсват доказателства същият умишлено да не е изпълнил служебните си задължения, с цел да набави за другиго облаги.
Със същата присъда съдът прие, че главният счетоводител на Община Петрич М.П. е невинен за умишлена безстопанственост, представляваща особено тежък случай.
Съдът приема, че са налице достатъчно доказателства за виновността на М.П. в осъществяване на неправомерно стопанисване, заради което му е наложил наказание в размер на 1 година „Лишаване от свобода“, което е отложено с изпитателен срок от три години и глоба в размер на 3 000 лв.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд София.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"