МРРБ представи в Благоевград програма за ТГС България - РСМ

Кметът Стоянов: Новият Програмен период ни дава уникални възможности

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на Управляващия орган на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG Нина Стоименова проведе разяснителна среща във връзка с възможностите за кандидатстване с проектни предложение по програма за ТГС България – РС Македония. Домакин на инициативата, която се проведе в зала „22 септември“, бе кметът на Благоевград Илко Стоянов.
В рамките на срещата стана ясно, че през следващите 7 години ЕС ще разшири финансирането на проекти, които идват от местните общности. „Новият програмен период ни дава уникални възможности, от които ние трябва да се възползваме“, коментира кметът Илко Стоянов.
Стратегията има за цел да подкрепи идеите на местни предприемачи, институции и организации за интегрирано развитие на територията, отчитайки общите предизвикателства, пред които са изправени и двете страни на границата. Идеята е да се постигне повишаване на конкурентоспособността и подобряване на бизнес средата.
Проектните идеи могат да бъдат подавани на https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd1S9v…/viewform в срок до 17 декември, като в тях трябва да бъде посочена поставената цел и индикативна стойност на проекта.
Те ще бъдат използвани като основа за създаване на списък с операции (тематично групирани проектни идеи), които ще бъдат в основата на прилагането на Интегрираната Териториална Стратегия.
По време на срещата акцент бе поставен и върху План за интегрирано развитие на общината, както и възможностите за развитие, които се разкриват чрез него. „В него ние залагаме идеи, които дават шанс за развитие и на съседни общини. Ще дам пример с това, че сме заложили развитието на местността „Картала“ като ски център, в тази връзка няма пречка да обхванем и другото било на планината и да обхванем Рила, всичко това ще се финансира през нашите проекти“, каза кметът Илко Стоянов.
В рамките на срещата взеха участие Десислава Георгиева, директор на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" към МРРБ, Николай Дочев - ръководител на съвместния секретариат по Програмата INTERREG IPA, заместник-кметът по икономика, финанси и европейски проекти Мария Петрова, заместник-кметът по европейско развитие и иновации Дамян Качулски, представители на образователни, културни институции, на бизнеса, неправителствени организации, експерти от общинска администрация.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"