СЮЗО инициира създаване на мрежа за превенция на природни и екологични опасности

Ще се проведат шест първоначални и последващи специализирани обучения

Представителите на общините - членове на СЮЗО, териториални противопожарни единици и доброволни формирования от трансграничния регион между Югозападна България и Югоизточна Македония взеха участие в работна среща за създаване на трансгранична мрежа за превенция и реагиране на природни и екологични опасности.
Работната среща е част от дейностите по проект „Трансгранична мрежа за борба с горските пожари“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония.
Сдружение на Югозападните общини е водеща организация по проекта, а партньор е Центърът за развитие на Югоизточния планов регион.
В рамките на новосъздадената мрежа ще се проведат шест първоначални и последващи специализирани обучения, включващи освен теоретична подготовка и работа „на терен“.
На всички общински териториални противопожарни единици и доброволни формирования ще се предоставят лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка.
Предстои провеждането на две мащабни информационни кампании. Едната ще бъде за насърчаване на доброволчеството, а другата – за превенция на риска и предотвратяване на горски пожари.
Дейностите ще се реализират в 26 общини в трансграничния регион.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"