Белица показа добрите практики на читалището в областта на туризма

Проведе се форум на тема "Устойчив туризъм: Икономически ползи за общността"

Центърът на ЕС „Европа директно“ – Благоевград избра Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ - Белица да покаже добрите практики на читалището за устойчиво използване на природното и културното наследство в община Белица.
На 2.12. в Белица, залата на Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ се проведе форум на тема "Устойчив туризъм: Икономически ползи за общността", организиран от Центъра на ЕС „Европа директно“ – Благоевград, РЕКИЦ „Читалища“ и НЧ „Георги Тодоров 1885“ - Белица.
На форума присъстваха Красимира Хаджикосева - ръководител на център "Европа директно" – Благоевград, експертите Румяна Ангелова и Биляна Ванчева от Регионалния  експертно-консултантски и информационен център „Читалища” към Министерството на културата и ръководителят на съвместния секретариат на трансграничната програма ИНТЕРРЕГ-ИПП Николай Дочев.
На форума бе представен опита на читалището в опазване, развитие и насърчаване на обществените културни и наследствени активи и усвояване на Европейските оперативни програми в туризма в 3 теми :
Тема 1: Устойчив туризъм: Подобряване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро запазване и устойчиво използване на природното и културното наследство.
Тема 2: Основни дейности и ползи от Проект „Културен мост през вековете“, финансиран по програма Интеррег - ИПП ТГС България – Република Северна Македония 2014-2020 г. с договор за субсидия № РД-02-29-231 / 04.09.2019 г.
Тема 3: Споделяне на информация с центъра „Европа директно“ - Благоевград, който чрез своите цифрови канали ще разпространи информация за добрите практики за устойчиво използване на природното и културното наследство в община Белица.


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"