Млади предприемачи обсъдиха зеленото законодателство в Банско

Участниците в семинарите получиха сертификат за участие

В Банско се проведоха обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство.

Темата на семинара на 2 декември бе “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора” с лектор Огнян Атанасов, национален секретар на КНСБ, отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“.

Вторият семинар на 3 декември бе посветен на темата “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество” с лектор Валентина Васильонова, заместник-председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма.

Събитията са част от поредица обучителни семинари, организирани в трансграничния регион и насочени към участници на възраст до 35 години и по-специално млади предприемачи в земеделието, собственици, управители или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територитията на трансграничния регион с Гърция (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково), студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

Участниците в семинарите получиха сертификат за участие.

Семинарите се организират от Сдружение „Младежки форум 21 век“ по проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за тарнсгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Една от основните цели на проекта е да съдейства за изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион.

Повече информация за проект „EnvironmentYou“, реализираните и предстоящи дейности е налична на страницата на проекта www.environmentyou.eu, както и на интернет страницата на Сдружение „Младежки форум 21 век “ – www.mforum21.org и страниците във фейсбук.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"