Виртуален ПОС терминал откриха за плащане на данъците в община Гоце Делчев

Услугата е достъпна през сайта на общината

Данъчнозадължените лица за местни данъци и такси към община Гоце Делчев ще могат да заплатят задълженията си с виртуален пос терминал.
Услугата е достъпна през сайта на община Гоце Делчев, меню Местни данъци и такси, през линка, насочващ към електронното досие на всеки един потребител.
След визуализация на задълженията и тяхното маркиране, плащането се осъществява с бутон плащане и идентифициране на разплащателната карта.
Разплащането на задълженията за местни данъци и такси по този начин е в реално време, т.е. отразява се веднага в програмния софтуер.


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"