Избрани Новини

Общината запази терена на бившите казарми като общинска собственост

Предвижда се там да бъде изграден православен храм

Община Благоевград изработи подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на терена на бившите казарми, общинска собственост.
Във връзка с одобрения ПУП-ПРЗ има издадено и разрешение за промяна предназначението на три броя сгради, разположени в имота. На място предстои да бъдат обособени музей, Интер експо и конгресен център, както и зала за спорт.
С направените промени на практика Община Благоевград вече е изпълнила постановлението  на Министерския съвет и по този начин запазва правото си на собственост.
Предвижда се там да бъде изграден и православен храм.
Целта на кмета Илко Стоянов е проектът за облагородяване на парк „Македония“ да бъде разгърнат в целия му потенциал, което ще бъде в полза на жителите и гостите на града.
62 дка от терена на бившите казарми бяха прехвърлени от Министерството на отбраната на Община Благоевград с решение на МС през 2016 г.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)