До 19 ноември БЧК - Благоевград ще раздава хранителни продукти на нуждаещите се

Временният пункт за Благоевград е Девето основно училище

Областният съвет на Български Червен кръст – Благоевград съобщи, че до 19 ноември ще продължи раздаването на хранителните продукти в Благоевград по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица. 
Временният пункт за Благоевград е Девето основно училище (ж.к. „Ален мак“). Всеки работен ден от 13.00 до 17.00 ч.
Всеки правоимащ гражданин получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.
Дали сте в списъка на провимащите лица, чоже да проверите по ЕГН: https://foodprogram.redcross.bg/
Списъците на подлежащите на подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и управляващ орган на Оперативната програма.
Подробна информация, гражданите могат да получат от отговорните служители в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и в Областния  секретариат на БЧК-Благоевград, тел.: 073/ 885094.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"