Избрани Новини

Изложба в Петрич представя красотата на българската природа

Снимките са на фотографа Емил Енчев и от фотоархива на Зелени Балкани

Изложба с красиви снимки на растения, животни и местообитания от българската природа гостува в посетителския център на природен парк "Беласица".
Снимките са на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на Зелени Балкани. Идеята на изложбата е да популяризира пред широката общественост значението на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България като важен инструмент за съхраняване на най-ценните природни кътчета в страната ни, както и да привлече обществена подкрепа за тяхното дългосрочно опазване.
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)