В шест кметства в община Благоевград ще се проведе анкета за наместници

Жители с право на вот за предстоящите избори могат да участват в проучването

Жителите, които фигурират в избирателните списъци на ГД „ГРАО“ за шестте кметства, в които ще се проведе анкета за кметски наместници, ще имат възможността да участват в иновативното проучване на 14.11.2021 г.
То се реализира по идея на кмета на Благоевград Илко Стоянов, а целта e да бъде дадена възможност на хората да изразят своята воля по отношение на претендентите за наместници в селата, в които, съобразно законовите изисквания, те се назначават по служебен път.
Анкетното проучване е отделно и различно от изборите за президент и вицепрезидент и НС, но ще се проведе в същия ден с цел максимално улеснение на хората.
То ще бъде организирано в помещения, различни от определените избирателни комисии, но в близост до тях.
По идея на кмета Илко Стоянов беше проведена кампания за номиниране на претенденти за кметски наместник в малките населени места.
Към крайния срок за подаване на писмено желание, а именно 5 ноември, за общо шест кметства е регистриран повече от един кандидат.

Анкетно проучване ще се проведе в:

с.Бучино-Лисия
с.Делвино
с.Дренково
с.Обел-Клисура
с.Горно Хърсово
с.Мощанец

Попълнените анкети ще бъдат преброени от специално сформирана комисия, в която ще могат да участват самите кандидати или упълномощен представител.
Правото на хората да предложат сами кметски наместници е иновативна практика, която се въвежда по решение на кмета на Благоевград Илко Стоянов.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"