Избрани Новини

Над 200 участници представиха 109 доклада в научна конференция на ЮЗУ

Научният форум е организиран от Факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт“

Международна конференция „Предизвикателства пред общественото здраве“ се проведе онлайн в платформата „BigBlueButton”. Научният форум, организиран от Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, бе посветен на 45-годишнината от основаването на Югозападния университет „Неофит Рилски“.
Конференцията откри деканът на факултета доц. д-р Миглена Симонска. Приветствия към участниците отправиха проф. д-р Иванка Станкова – заместник-ректор по научноизследователската дейност и докторантското развитие и доц. д-р Ицка Дерижан – заместник-ректор по образователните дейности.
Тридневният научен форум стартира с пленарен доклад на тема „Общественото здраве в България – състояние, проблеми и перспективи“ от проф. д-р Пламен Димитров, дм – заместник-директор на Националния център по обществено здраве и анализи, директор на дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“ и преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Акценти бяха поставени над детската смъртност, намаляването на естествения прираст на населението у нас, сравнение на продължителността на живота в страните от Европейския съюз спрямо България, най-чести срещани заболявания като причини за смъртността и мерките за тяхната профилактика.
В конференцията участваха над 200 изследователи, специалисти от практиката, докторанти и студенти от областта на общественото здраве. Сред участниците бяха представители на Института за население и изследвания на човека и Института по невробиология към БАН, Военномедицинска академия, Александровска болница, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, Медицинския университет – Варна, Национална спортна академия „Васил Левски“, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Медицинския университет – Плевен, УМБАЛ „Св. Анна“, „МБАЛ-Благоевград“, Държавния логопедичен център – София.
На форума бяха представени 109 научни доклада и постери, разпределени в 28 секции от участници от България, САЩ, Гърция, Северна Македония и Турция.
ℹПрочетете повече в рубриката Новини на университетския сайт? http://www.swu.bg/


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)