Районен съд - Благоевград има нов председател

Съдия Гюлфие Яхова официално встъпи в длъжност

Съдия Гюлфие Яхова официално встъпи в длъжност като изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Благоевград.
Съдия Яхова беше избрана за поста от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 26 октомври 2021 г. с 6 на 3 гласа с решение от Протокол №37.9/26.10.2021. При гласуването другият кандидат - съдия Калинка Иванова, получи 3 гласа.
До избора се стигна, след като мандатът на досегашния председател на Районния съд Вера Коева изтече на 3 ноември.
Съдия Яхова официално пое поста, като подписа акт за встъпване в длъжност.
Съдия Гюлфие Яхова вече има опит като административен ръководител, тъй като в периода 1.08.2017 г. – 9.03.2021 г. е била заместник-председател на Районния съд в Благоевград.
Поемайки временното ръководство на Районен съд – Благоевград, командироването на съдия Яхова в Окръжен съд - Благоевград бе прекратено.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен