Забранява се движението на МПС по общински път гара Белица - Краище - Лютово

Времевият график е от 11.00 до 19.00 часа

На основание Заповед РД-15-366 /4.11.2021 г. на кмета на Община Белица се забранява движението на МПС по общински път "BLG 1020 гара Белица - Краище - Лютово" при следния времеви график :
4.11.2021г. (четвъртък) от 12.00 ч. до 19.00 ч.
5.11.2021 г. (петък) от 11.00ч. до 19.00 ч.
6.11.2021 г. (събота) от 11.00 ч. до 19.00 ч.
7.11.2021 г.(неделя) от 11.00 ч. до 19.00 ч.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен