Избрани Новини

Асфалтират улици в Кресна

Дейностите са по одобрен проект на община Кресна и с общински средства

Започна изпълнението на заключителната фаза на одобрения проект на община Кресна по подмярка "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., финансиран с 1 169 259,00 (един милион сто шестдесет и девет хиляди, двеста петдесет и девет) лв., представляващи 100% от одобрените инвестиционни разходи.
От 30.10. започна асфалтирането на ул."Влахински езера" и днес продължава асфалтирането на ул."Спартак", където са подменени ВиК, бордюри и тротоари. В изпълнение на графика на проекта текат и ремонтни дейности по ул."Пирин", ул."Цар Самуил" и ул."Яне Сандански".
Със средства от капиталовите разходи на общината се извършва текущ ремонт и на улиците "Еделвайс" и ул."Огражден".


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)