Подсъдим се призна за виновен в държане на дрога, оръжия и културни ценности

Съдът му даде година затвор условно

Районен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Николай Николов, одобри споразумение и наложи общо наказание от 1 година „лишаване от свобода“, изпълнените на което се отлага за изпитателен срок от 3 години, по отношение на обвиняем за държане на наркотични вещества и на огнестрелно оръжие.

Г.А., неосъждан, се призна за виновен в това, че на 21.10.2020 г. е държал коноп /марихуана/ в обитавана от него къща в кюстендилското село Слокощица на обща стойност 5 483, 52 лв. За това престъпление съдът му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години. Подсъдимият се призна за виновен и в това, че на същата дата в обитаваната от него къща е държал огнестрелно оръжие – 3 пистолета и патрони. За това престъпление, съдът одобри наказание от 1 година лишаване от свобода“, изпълнението на което да се отложи за изпитателен срок от 3 години. Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението на РС – Кюстендил е окончателно.

Окръжен съд – Кюстендил е одобрил споразумение, с което подсъдимият Г.А. се е признал за виновен в това, че на същата дата - 21.10.2020 г. е държал в нарушение на закона 72 броя монети, представляващи движима културна ценност, на обща стойност 1321 лв. и му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от 3 години.

Районен съд – Кюстендил констатира, че по отношението на двете дела са налице предпоставките на чл. 25, във вр. с чл. 23 от НК, а именно деянията по тях са извършени,  преди да е имало влязла в сила присъда по което и да е от тях и определя едно общо наказание, най-тежкото, а именно лишаване от свобода“ за срок от 1 година, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години. Определението подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Кюстендил.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен