ГУМ - Сандански се превръща в модерен търговски център

Фасадата на бъдещия МОЛ ще бъде съставена от стъклени панели

Емблематичната сграда на Градския универсален магазин (ГУМ) в Сандански ще се превърне в нов и модерен търговски център.
Договорът за концесия на най-големия търговски обект днес бе подписан от кмета на община Сандански Атанас Стоянов и инвеститорите, представители на „Търговски център Сандански“ ООД.
Сградата ще бъде изцяло обновена, с нов съвременен облик, облагородени прилежащи площи и покривно озеленяване.
Електрическата, водопроводната, канализационната и отоплителната инсталации ще бъдат изцяло ремонтирани и обновени, отговаряйки на всички съвременни изисквания за модерна многофункционална търговска сграда.
Фасадата на бъдещия МОЛ - Сандански ще бъде съставена от стъклени панели, като най-отгоре ще бъде разположен ресторант с открита тераса. На първи и втори етаж ще бъдат разположени магазини и търговски площи, а на третия – детски център, ресторант и офиси. Търговският център ще разполага с четири автоматични ескалатора за придвижване между етажите, модерни охлаждащи и вентилационни инсталации, ново енергоспестяващо осветление и слънчеви колектори.
Срокът за основния ремонт и модернизирането на обекта е до две години, като инвестициите в него за този период ще са на стойност над 6 млн.лева. Срокът на концесията е 35 години. За целия период концесионерът има задължението да поддържа сградата в добро техническо и функционално състояние чрез текущи и основни ремонти за негова сметка. Същевременно спечелилото концесията дружество ще заплаща и концесионна такса, както и всички други такси и данъци за сградата.
Сградата на ГУМ в центъра на града ще придобие изцяло нов и съвременен облик, ще възвърне своята функционалност като търговски център и се очаква да се превърне в едно от любимите места за посещение от жителите и гостите на града.
Усилията и стремежът на община Сандански са насочени към създаване на по-добри условия за подобряване на икономическото развитие и бизнес средата на региона.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен