В Гоце Делчев ще приемат опасни отпадъци от домакинствата

Пунктът ще работи във времето от 10:00 до 16:00 часа днес

Община Гоце Делчев и „БалБок Инженеринг“ АД организират за пореден път мобилен събирателен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата.
Към тези отпадъци спадат живачни термометри и ампули, живак, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки. Опасни отпадъци, които ще се приемат в пункта, са също негодни препарати за растителна защита, както и лекарства с изтекъл срок на годност.
Пунктът ще бъде разположен в гр.Гоце Делчев на площад „Македония“№ 1 (пред Дома на културата) във времето от 10:00 до 16:00 часа днес.