Община Разлог извърши цялостен ремонт на покрива на Патоковата къща

Тя е част от сградния фонд на Историческия музей

Община Разлог извърши цялостен ремонт на покрива на Патоковата къща, която е част от сградния фонд на Историческия музей. Къщата е една от най-старите запазени в Разлог. През 2020 г. Общинският съвет предостави сградата за нуждите на музея.
По време на реконструкцията беше извършена подмяна на компроментираната дъсчена обшивка, поставена бе системата ,,ондулин“ и нови улуци. Извършен е и ремонт на покривите на прилежащите й стопански постройки и на оградите в двора.
През 2022 г. Историческият музей, с подкрепата на Община Разлог, планират да подредят в къщата нова експозиция и да отворят още един музеен обект за посещение в града.