Избрани Новини

Българската армия обяви прием за срочна служба в доброволния резерв

Срочната служба в доброволния резерв ще започне от 10.01.2022 г.

Българската армия обявява прием за срочна служба в доброволния резерв.
До 6 месеца, месечно заплащане - 1016 лв. + добавки
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат завършено най-малко основно образование;
2. да са годни за служба в доброволния резерв;
3. да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6. да нямат друго гражданство;
7. да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;
8. да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.
Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца и включва последователно преминаване на следните етапи:
1. начална военна подготовка;
2. специална военна подготовка;
3. изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили;
Срочната служба в доброволния резерв ще започне от 10.01.2022 г. За времето на срочната служба в доброволния резерв, резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание/1016лв. + добавки/.
Повече информация може да получите във офисите за военен отчет във всяка от общините по местоживеене.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)