Избрани Новини

45 години чества Югозападен университет "Неофит Рилски“

Събитията се организират от 9-те факултета на университета

Тази година Югозападният университет "Неофит Рилски" отбелязва 45 години от основаното си. Юбилейната програма включва множество събития, сред които международни научни конференции, кръгла маса, национален студентски фестивал на изкуствата, изложби и др. Събитията се организират от 9-те факултета на университета.

Програмата стартира с Девета международна конференция "Съвременни тенденции в науката", организирана от Природо-математическия факултет и кръгла маса на тема "Дигитализация, дигитална грамотност и култура, организирана от Философския факултет.

Юбилейната програма ще завърши с международна научна конференция "Образование без граници - реалности и перспективи", организирана от Факултета по педагогика.

Програмата на предстоящите събития можете да видите ТУК.

Югозападният университет "Неофит Рилски" започва историята си като филиал на Софийския университет "Св.Климент Охридски". През учебната 1976/1977 година са приети първите 200 студенти в специалностите "Педагогика за подготовка на детски учители" и "Педагогика за подготовка на начални учители".

През 1983 година филиалът е преобразуван в самостоятелен Висш педагогически институт. С течение на времето той набира опит, търси свой облик и път в подготовката на педагогическите кадри.

Висшият педагогически институт "Неофит Рилски" е преобразуван в университет с решение на Народното събрание през 1995 година.

Днес Югозападният университет "Неофит Рилски" е сред водещите класически университети в страната. Със своята 45-годишна история той получи своето достойно място в научното и образователно пространство на Югоизточна Европа.

Университетът обучава студенти в 75 бакалавърски и магистърски програми след средно образование, 121 магистърски програми след завършено висше образование и 84 докторски програми. Обучението се провежда в 30 професионални направления в областта на хуманитарните, техническите, природните, управленските, социалните, педагогическите, правните и икономическите науки, изкуствата, здравните грижи, общественото здраве и спорта, сигурността и отбраната и др. По този показател университетът е на първо място в страната.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)