Избрани Новини

Откриват изложба "Непоказвани културни ценности от фонда на РИМ - Кюстендил"

Събитието е в 16.00 часа в средновековната черква "Св.Георги"

Изложбата представя движими културни ценности, съхранявани във фонда на Регионален исторически музей "Акад. Йордан Иванов" – Кюстендил, консервирани и реставрирани по проект "Консервация и реставрация на културни ценности от фонда на РИМ – Кюстендил", финансиран от Министерство на културата. Главната му цел е подобряване и оптимизиране на цялостната дейност на музея, чрез ефективно изпълнение на една от основните му функции, каквато е опазването на движими културни ценности. Проектът допринася за създаването на оптимални условия за извършване на консервация и реставрация чрез осъвременяване на оборудването и материалите за работа в консервационно-реставрационното ателие на музея. В рамките на неговото изпълнение, започнало през април 2021 г., се осигури качествена, компетентна и своевременна консервация и реставрация на над 100 броя движими културни ценности с висока научна и научно-познавателна стойност. Това са археологически метални и керамични находки, въоръжение от периода XV – началото на XX в. и стенописи. Представените в изложбата археологически ценности от глина се датират от новокаменната епоха (VII хил. пр. Хр.) до Късната античност (IV-V в.). Показани са и част от консервираните бронзови монети от II-IV в. Основен акцент в изложбата са реставрираните стенописи от края на XIX в., от наоса и притвора на църквата «Св. Георги» в кв. Колуша.
Експонатите в изложбата са реставрирани от специалистите от консервационно-реставрационното ателие на музея: Десислава Камберова – консервация и реставрация на предмети от керамика, Антон Стоянов – консервация и реставрация на предмети от метал и Васил Стоименов – консервация и реставрация на стенописите. В екипа по подготовка на изложбата участват още гл. ас. д-р Светослава Филипова – идентификация и научна обработка на монетите от фонд «Нумизматика», Любомир Желязков – фотографиране на културни ценности и Николай Везирски – дизайн на афиш и обработка на фотографски материал.
Изложбата е реализирана с финансовата подкрепа на Министерство на културата в конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства с тема "Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии". Срок на изпълнение на проекта: 1 април – 15 октомври 2021 г.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов