Експертите на ОИЦ - Благоевград отиват в Банско

Ще разясняват програмите, финансирани от ЕСИФ за новия програмен период 2021 – 2027 г.

Областен информационен център – Благоевград организира информационна кампания, в която ще бъдат направени разяснения и раздадени рекламни материали за програмите, финансирани от ЕСИФ за новия програмен период 2021 – 2027 г.
Експертите на Центъра ще бъдат в Банско днес от 10:00 ч. до 12:00 ч. Срещата ще се проведе на открито на мобилен щанд пред Туристическия информационен център.