Избрани Новини

Запечатиха обекти в ромските квартали на Кюстендил и Дупница

Ето резултатите от проверки на 41 обекти и лица, извършващи търговска дейност

Районна прокуратура-Кюстендил, в рамките на дейността си по осъществяване на предвидените в закона функции по реда на чл. 145, ал. 1 , т. 3 от Закона за съдебната власт, възложи на компетентни органи извършване на проверки на обекти и лица, упражняващи търговска дейност. Те следваше да бъдат проведени на територията на кв.„Изток“ в Кюстендил и в махалите „Гиздова“, „Каваклия“, „Ценеви“ и „Горна махала“ в Дупница.

Служители на Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП са проверили 41 обект в двата града. В 13 от тях са били констатирани нарушения - установена разлика в касовата наличност, липса на фискално устройство и липса на паспорт в тьрговския обект. Издадени са били 15 заповеди за налагане на принудителна административна мярка „Запечатване на обект“.

При извършените проверки представителите на РД „Противопожарна безопасност и защита на населението“ са установили 27 несъответствия с правилата и нормите за пожарна безопасност в 41 обекта. За всички тях са издадени писмени разпореждания за отстраняването им.

Административни санкции за обща сума от 16 000 лева са били наложени от Областна дирекция „Безопасност на храните“ – БАБХ на търговци, извършили нарушения на Закона за храните. При проверки на 32 обекта в Кюстендил и Дупница са съставени 16 акта за установяване на административно нарушение, както и 16 наказателни постановления. Същият брой са и издадените от контролния орган заповеди за спиране на дейността на обектите. Нe ca били констатирани несъответствия относно безопасността и произхода на храните, условията и сроковете на съхранение, както и здравния статус на работещите.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)