26 септември е Европейски ден на езиците

В ЕС има 24 официални езика

На 26 септември отбелязваме европейския ден на езиците. Празникът е обявен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 г.
Целта на европейския ден на езиците е да се повишава осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчава културното и езиковото многообразие и да се стимулира изучаването на чужди езици през целия живот.
В ЕС има 24 официални езика, около 60 регионални и малцинствени езика и повече от 175 езика на мигранти.
Поне половината от населението в света пък говори или разбира два или повече езика.
Английският е най-изучаваният чужд език в 28-те държави от ЕС, показват данни на Евростат за 2012 г.
Английски учат 97,1% от децата – много повече от учещите френски (34,1%), немски (22,1%) и испански (12,2%).
Важността на английския като чужд език в ЕС се потвърждава и от лидерството му в почти всички държави.
В България процентът на учещите английски е по-нисък – 86,2%.
Френски учат повече от половината деца в Люксембург, Кипър, Румъния, Италия, Ирландия, Холандия и Португалия. В България за 2012 г. процентът им е 3,3.
Почти половината деца в Люксембург, Дания, Полша, Холандия, Словакия учат немски. В България процентът е 7,9.
Учещите испански са се увеличили или поне са останали същия брой за всички държави.
Европейската комисия разработва политики за изучаване на езици в Европа като част от своята цел за усъвършенстване на езиковите умения в Европа, по-специално посредством
изучаването на поне два чужди езика от много ранна възраст.
„Многоезичието и езиковото многообразие са част от ДНК-то на Европейския съюз. Нашите езици са неразделна част от културното ни наследство и от нас самите.
Европейският ден на езиците е възможност за хората да открият, че изучаването на езици е забавно и никога не е твърде късно да започнеш.
Многоезичието може да отвори вратата към намиране на работа и нови приключения.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"