Почистено е Айдаровското дере, проводимостта му е възстановена

Отстраняването на нередностите е извършено за сметка на общинската фирма

Проводимостта на Айдаровското дере в района на Депото за строителни отпадъци в с.Изгрев вече е възстановена. В края на август кметът на община Благоевград Илко Стоянов настоя общинска фирма „Биострой“ да извърши незабавно почистване на терена.
При направената проверка бе установено, че поради липса на стриктен контрол от страна на фирмата дерето е затрупано с отпадък, което е в противоречие с нормативните изисквания по закон.
Констативният протокол, ведно с направените предписания, е на основание на сключен договор между Община Благоевград и „Биострой“ за стопанисване и експлоатация на Депото за инертни отпадъци, като отстраняването на нередностите е извършено за сметка на общинската фирма.