Избрани Новини

Община Благоевград с първа копка по проект за рекултивация на общинското депо

Отпуснатата финансова помощ е в размер на 1 679 125.29 лв.

Първа копка по проект „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“ ще бъде направена днес от 11.00 часа. Церемонията ще се състои при Регионалното депо за управление на отпадъците – Благоевград, местност „Текето“, землището на село Бучино, при спазване на всички противоепидемични мерки. Непосредствено преди това ще се проведе и онлайн пресконференция във връзка с предстоящите дейности и заложените цели.
Проектът предвижда изпълнение на техническа рекултивация на Клетка 3 на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на община Благоевград, в която са депонирани стари битови отпадъци и предепонирани иззетите от клетка 1 и 2 битови отпадъци. Клетката е с изчерпан обем и подлежи на рекултивация.
Реализирането на проекта ще допринесе за изпълнение на задълженията на България по процедурата по нарушение на правото на Европейския съюз във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.
Отпуснатата финансова помощ е в размер на 1 679 125.29 лв., от които 1 427 256.50 лв. осигурени от ЕФРР и национално финансиране от 251 868.79 лв.
Дейностите по проекта стартираха на 3.06.2020 г. и ще продължат до 19.06.2022 г.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)