6 септември е - Денят на Съединението!

Празнуваме 136 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

6 септември е - Денят на Съединението - една от бележитите дати в новата българска история, едно от най-дръзките и най-достойни събития в развитието на българската държава. То помита последните остатъци от турското владичество в Южна България и прави първата голяма крачка по пътя на националното единение на българския народ и на разпокъсаната българска земя. Съединението е чисто българско завоевание ­ без външни подбудители, крепители и защитници. Това е първата категорична заявка за самостоятелно, равноправно участие на българите в модерната история на Европа и първият ясен знак за европейските политици, че трябва да се съобразяват с България.

На 6 септември 1885 г. в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики (Продан Тишков) и майор Данаил Николаев. Арестуван е областният управител на Източна Румелия - Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство начело с д-р Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България.
Два дни по-късно Батенберг с нарочен манифест утвърждава присъединяването на областта и приема да бъде титулуван занапред като княз на Северна и Южна България. Пристига в Пловдив и определя за свой помощник в Южна България д-р Странски.
След продължителна дипломатическа борба на Цариградската посланическа конференция (1885-1886) Съединението получава признание с подписването през 1886 г. на Българо-турска спогодба.

Днес празнуваме 136-тата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия!

136 години заедно! Обединени!

Честит празник, българи!