Днес избират нов председател на Общинския съвет в Банско

Мисия Банско

31-08-2021, 09:00

Снимка:

Община Банско

Автор:

blagoevgrad.utre.bg

Всичко от Автора

Ще се извърши и промяна в състава на постоянните комисии към Общинския съвет

Днес от 9,30 ч. в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” в Банско ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет при следния дневен ред

1. Избор на председател на Общински съвет-Банско - докладва К.Дурчов

2. Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет-Банско - докадва. К.Дурчов

3. Разглеждане на заявление от Зинаида Златева относно финансово подпомагане за участие на внучката ѝ Мина Игнатова в „Детски Пирин фолк“ - Сандански, докладва Г.Главчев

4. Разглеждане на докладна от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на обект с идентификатор 53059.101.281.1 по КК и КР на с.Обидим - докладва К.Дурчов

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-805/05.08.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на обект с идентификатор 02676.150.1611.30 по КК и КР на Банско - докладва К.Дурчов

6. Разглеждане на докладна от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2021 г. - докладва К.Дурчов

7. Разглеждане на докладна от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ - докладва К.Дурчов

8. Парични помощи.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен