Обучават преброителите в Гоце Делчев

Обучението е от 11.00 часа

Общинска администрация - Гоце Делчев уведомява одобрените преброители и контрольори за Преброяване 2021, че днес от 11.00 часа в голямата зала на Дома на културата (площад „Македония“ в Гоце Делчев), при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, ще се проведе обучение, на което преброителите и контрольорите ще бъдат запознати със Закона за преброяването, съдържанието на преброителните карти, начина и времето на работа, правата и задълженията им.
Обучението е присъствено. Участието е задължително.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"