Продължава националната АНТИСПИН кампания (видео)

Кабинетът за безплатно и анонимно изследване в Благоевград ще работи до 20 август

Кампанията цели да насочи общественото внимание към СПИН, да повиши информираността на младите хора и хората в риск относно начините на предаване и предпазване от заболяването, както и да мотивира хората да пазят собственото си здраве и това на партньорите си.
Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН /КАБКИС/ към РЗИ - Благоевград ще работи по следния график:
16 - 20 август, от 12:30 ч. до 16:00 ч.
Ако искате да научите повече информация за болестта, начините на предаване и превенцията, ви препоръчваме следният клип: